27 april 2022 19:00 - 28 april 2022 01:00 Ernesto's Cantina Mexicana
 
 
(English introduction below)

De Skatalites behoeven geen introductie.

De band uit 2022 bestaat uit pioniers van reggaemuziek Vin Gordon, Val Douglas en Larry McDonald, naast gevestigde en nieuwere leden. Elk van deze ongelooflijke muzikanten brengt een individuele geschiedenis en extreem talent met zich mee dat samengaat met de liefde voor muziek en de eer om de grondleggers van Ska te vertegenwoordigen.

De getalenteerde muzikanten van de huidige Skatalites houden de tradities van het verleden in stand en groeten degenen die zijn voorgegaan. Ze zijn voor altijd schatplichtig aan de inspiratie en het talent van: Roland Alphonso, Lloyd Brevett, Don Drummond, Jerome “Jah Jerry” Haynes, Lloyd Knibb, Tommy McCook, Donat “Jackie” Mittoo, John “Dizzy Johnny” Moore en Lester Sterling.

27 april doet deze band “het ska podium” van Nederland aan: Ernesto’s op de markt in Sittard. Koop nu je tickets om dit legendarische concert mee te maken.


The Skatalites need no introduction. 

The 2022 band features pioneers of reggae music Vin Gordon, Val Douglas and Larry McDonald, alongside established and newer members. Each of these incredible musicians bring an individual history and extreme talent that comes together with the love of music and the honour to be representing the originators of Ska.

The talented musicians of today’s Skatalites  maintain the traditions of the past and salute those who have gone before. They are forever indebted to the inspiration and talent of: Roland Alphonso, Lloyd Brevett, Don Drummond, Jerome “Jah Jerry” Haynes, Lloyd Knibb, Tommy McCook, Donat “Jackie” Mittoo, John “Dizzy Johnny” Moore, and Lester Sterling.

April 27 this band will visit “the ska stage” of the Netherlands: Ernesto’s at the market square in Sittard. Buy your tickets now to experience this legendary concert.

AFTERPARTY : SKARTACUS LIVE

Type ticket Prijs Winkelmandje